"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Обявление за за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”Публикувано на 19.01.2018
19.01.2018 1. ОБЯВА  /   ID 9072326


19.01.2018 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ


19.01.2018 3. ОБРАЗЦИ


31.01.2018 4. СЪОБЩЕНИЕ


31.01.2018 5. ИНФОРМАЦИЯ  /   ID 9072611


07.02.2018 6. ПРОТОКОЛ


16.02.2018 7. ДОГОВОР