"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

Обявление за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка на готови ястия за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово ”
Публикувано на 13.03.2018
13.03.2018 1. ОБЯВА  /   ID 9073774

13.03.2018 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.03.2018 3. Образци

22.03.2018 4. Съобщение

22.03.2018 5. ОБЯВА ID 9074125

29.03.2018 6. Протокол