"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

ОБЯВА


"МБАЛ" ЕАД, гр. Гълъбово търси да назначи :1.Лекар, ординатор в Детско отделение - със специалност;


2.Лекар, ординатор в Детско отделение - без специалност;


3.Лекар, ординатор в Неврологично отделение - със специалност.