"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕАД, гр. Гълъбово

МБАЛ ЕАД град Гълъбово има сключен договор с НЗОК за лечение на заболявания, включени в 57 Клинични пътеки:clinicalPaths